Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis




Aktyvumas




Švara




Mityba




Jausmai ir bendravimas




Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka




Gamtinė aplinka




Ekstremaliosios situacijos




Eismo aplinka




Pirmoji pagalba




Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Jausmai ir bendravimas > Emocijos ir bendravimas

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Emocijos ir bendravimas

MO nr.

4724

Gebėjimai

3.2. Moka tinkamai reikšti savo emocijas ir jausmus, kalbėti ramiai, nesikarščiuoti. Susijaudinus geba nusiraminti, atsipalaiduoti. Atpažįsta savo išgyvenimų priežastis.

4.1. Pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę būti savimi, gerbia kiekvieno individualybę.

3.2. Apmąsto, kaip keičiasi emocijos ir jausmai paauglystėje. Tinkamai reiškia emocijas ir jausmus, valdo neigiamas reakcijas, nepadarydamas žalos sau ir aplinkiniams.

3.4. Analizuoja saviraiškos galimybes. Ieško sprendimų, kaip įveikti sunkumus ir atsispirti neigiamai įtakai. Taiko rekomenduojamas priemones valdyti stresą.

Žinios ir supratimas

3.2.2. Paaiškina emocijų ir jausmų sąsajas su elgesiu.

4.1.2. Pateikia skirtingos minčių, jausmų raiškos ir elgesio pavyzdžių.

3.2.3. Pateikia pavyzdžių, kaip emocijų ir jausmų raiška gali padėti ar pakenkti sau ir kitiems.

3.4.1. Pateikia tinkamų saviraiškos būdų pavyzdžių.

Mokymosi uždaviniai

Išmoksiu suprasti savo ir aplinkinių emocijas, kad galėčiau tinkamai jas valdyti.