Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Ekstremaliosios situacijos > Ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos

MO nr.

2589

Gebėjimai

4.1. Suformuluoti pagalbos poreikį ir iškviesti pagalbą bendruoju pagalbos telefonu 112.

4.8. Apibūdinti ekologinės nelaimės sąvoką ir jos sukeliamus pavojus.

4.9. Taikyti galimus būdus sumažinti oro, vandens, dirvožemio taršą ir jos poveikį sveikatai.

Žinios ir supratimas

4.1.4. Įvertinti reikalingumą apie kilusią nelaimę perspėti kaimynus.

4.8.1. Paaiškinti, kas yra ekologinė nelaimė.

4.8.2. Įvardyti keletą galimų ekologinių nelaimių priežasčių.

4.9.1. Nurodyti priežastis, galinčias sukelti ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją.

4.9.2. Apibūdinti ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu ekologinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas ir nusakysiu, kaip elgtis joms kilus.