Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis




Aktyvumas




Švara




Mityba




Jausmai ir bendravimas




Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka




Gamtinė aplinka




Ekstremaliosios situacijos




Eismo aplinka




Pirmoji pagalba




Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.1.5. Valdymo įrankiai

Priklausomai nuo paleisto MO tipo aktyvuojami valdymo mygtukai, esantys apatinėje leistuvo dalyje:

Paspaudus turinio mygtuką, parodoma lentelė su MO kadrų sąrašu (turiniu):

Grįžti į turinį