Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Eismo aplinka > Saugumas eismo aplinkoje

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Saugumas eismo aplinkoje

MO nr.

1636

Gebėjimai

3.1. Atpažinti pavojus ir grėsmes, kylančius dėl eismo dalyvių elgesio ypatumų.

3.2. Taikyti kelių eismo taisykles, susijusias su pėsčiųjų ir dviratininkų eismu.

3.3. Pasirinkti saugaus elgesio modelį eismo situacijoje.

3.4. Vertinti ir koreguoti savo kaip eismo dalyvio elgesį.

3.1. Apibūdinti rizikingas eismo situacijas.

3.3. Susidaryti adekvatų eismo situacijos vaizdinį.

3.4. Veikti adekvačiai turimai informacijai: pagrįstai priimti teisingą sprendimą ir jį įgyvendinti.

3.5. Įsivertinti savo elgesio eismo aplinkoje modelį.

Žinios ir supratimas

3.1.2. Paaiškinti, kodėl svarbu pėsčiajam turėti atšvaitus.

3.2.1. Taisykles iliustruoti pavyzdžiais.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, su kokiomis eismo situacijomis susiduriame kasdien ir kaip reikėtų elgtis patekus į tokias situacijas.

Nusakysiu, kam reikalingi atšvaitai ir kitos saugumo priemonės.