Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Jausmai ir bendravimas > Elgesys ir jo padariniai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Elgesys ir jo padariniai

MO nr.

4713

Gebėjimai

3.2. Moka tinkamai reikšti savo emocijas ir jausmus, kalbėti ramiai, nesikarščiuoti. Susijaudinus geba nusiraminti, atsipalaiduoti. Atpažįsta savo išgyvenimų priežastis.

3.3. Sutelkia dėmesį mokydamasis, mąsto analizuodamas ir kritiškai vertindamas informaciją.

4.2. Palaiko draugiškus santykius su kitais, stengiasi bendradarbiauti ir kilus konfliktui siūlo taikius sprendimus.

4.3. Atsispiria provokacijai ir/ar spaudimui elgtis rizikingai, vengia socialinio spaudimo situacijų ir/ar žmonių, kurie gali būti pavojingi, kviečia pagalbą pavojui pašalinti.

3.3. Sutelkia dėmesį mokydamasis ir veikdamas, moka atsipalaiduoti, racionaliai ir kūrybingai mąsto, siekia elgtis sąmoningai.

3.4. Analizuoja saviraiškos galimybes. Ieško sprendimų, kaip įveikti sunkumus ir atsispirti neigiamai įtakai. Taiko rekomenduojamas priemones valdyti stresą.

4.2. Palaiko draugiškus santykius su kitais, pasirenka bendradarbiavimą ir bando užkirsti kelią konfliktams atsirasti savarankiškai, kilus konfliktui siūlo taikius sprendimus.

4.3. Atsispiria negatyviam bendraamžių ir žiniasklaidos spaudimui, neįsitraukia į pavojingas socialinio spaudimo situacijas, prireikus kviečia pagalbą pavojui pašalinti.

Žinios ir supratimas

3.2.2. Paaiškina emocijų ir jausmų sąsajas su elgesiu.

3.3.2. Paaiškina, kodėl svarbu atidžiai analizuoti ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją.

Mokymosi uždaviniai

Gebėsiu palaikyti draugiškus santykius su kitais ir kilus konfliktui pasiūlyti tinkamus sprendimus.

Galėsiu nurodyti veiksmingus būdus, kaip neįsitraukti į pavojingas situacijas.

Paaiškinsiu, kodėl svarbu atidžiai analizuoti ir kritiškai vertinti žiniasklaidoje pateikiamą informaciją.

Paaiškinsiu, kaip atsispirti bendraamžių įtakai, kaip elgtis kilus konfliktams, įveikti patyčias.