Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Ekstremaliosios situacijos > Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

MO nr.

2594

Gebėjimai

1.1. Skirti aplinkoje rizikos ir saugos stiprinimo, pavojų mažinimo, šalinimo veiksnius.

4.7. Tinkamai elgtis gresiant ar nutikus gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai.

4.8. Apibūdinti ekologinės nelaimės sąvoką ir jos sukeliamus pavojus.

4.8. Saugiai elgtis gresiant ar susidarius gamtinio pobūdžio ekstremaliosioms situacijoms.

4.9. Taikyti galimus būdus sumažinti oro, vandens, dirvožemio taršą ir jos poveikį sveikatai.

Žinios ir supratimas

1.1.2. Pagrįsti žmogaus saugos mokymosi ir saugaus elgesio svarbą.

4.7.3. Apibūdinti pagrindinius saugaus elgesio veiksmus gamtos sukeltoje ekstremalioje situacijoje.

4.8.3. Apibūdinti pagrindinius saugaus elgesio veiksmus žmogaus sukeltoje ekstremalioje situacijoje.

4.8.2. Nusakyti ir argumentuotai pagrįsti būtinuosius veiksmus gresiant ir susidarius gamtinio pobūdžio ekstremaliosioms situacijoms.

4.9.1. Nurodyti priežastis, galinčias sukelti ekologinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, kodėl svarbu iš anksto numatyti veiksmus, kurių reikėtų imtis įvykus nelaimei.