Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Gyvenamoji aplinka > Fejerverkai

Fejerverkai

Fejerverkas – pramogoms skirtas pirotechnikos gaminys. Jo sudėtyje yra sprogstamųjų medžiagų, skirtų karščiui, šviesai, garsui, dūmams ar tokių efektų deriniui gauti. Fejerverkai yra gražūs ir spalvingi, tačiau dėl savo sudėties labai pavojingi.

Jeigu namuose turite iš anksto nusipirktų fejerverkų, juos saugokite nuo atviros ugnies, drėgmės ir bet kokių pažeidimų. Šalia atviros ugnies fejerverkai gali sprogti, o mėgindami paleisti sudrėkusius ar sulūžusius fejerverkus neišvengsite susižalojimo. Prieš leisdami fejerverką pirmiausia atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją ir griežtai jos laikykitės.

Leidžiant fejerverkus reikia elgtis saugiai.

– Fejerverkų nesinešiokite kišenėse.

– Padegamąją virvutę atlenkite į šalį, kad ją uždegant nereikėtų pasilenkti virš fejerverko.

– Niekada neleiskite fejerverkų patalpoje.

– Fejerverkus leiskite atviroje vietoje nuo lygaus kieto pagrindo.

– Leisdami fejerverkus tamsoje, pasišvieskite žibintuvėliu.

– Vienu metu leiskite tik vieną fejerverką.

– Leisdami fejerverką su strypu, kuo vertikaliau įstatykite jį į stabilų stovą. Nesmeikite fejerverko strypo į žemę arba sniegą, nes jis gali nepakilti ir sprogti ant žemės.

– Leisdami daugiašūvį fejerverką (bateriją), būtinai pastatykite jį lygioje vietoje. Kad nenuvirstų, iš šonų prispauskite plytomis arba kitais sunkiais daiktais. Tokie fejerverkai iššauna į 10–40 metrų aukštį, todėl svarbu įsitikinti, kad virš jų nėra jokių kliūčių (elektros laidų, medžių šakų).

– Neikite prie užgesusio fejerverko bent 20 minučių. Pasitaiko, kad iššovusiame fejerverke lieka neiššovusių užtaisų, ir jie gali sprogti pavėluotai.

– Jeigu fejerverkas neiššovė, nebandykite jo dar kartą uždegti.

– Fejerverkų skleidžiamas triukšmas gąsdina gyvūnus (ypač jautrūs šunys), todėl, kol leidžiami fejerverkai, gyvūnus laikykite patalpoje.