Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokymosi objektai

Kaip išvengti cheminių nelaimių namuose

Buityje plačiai naudojamos cheminės priemonės – skalbimo milteliai, valikliai, plovikliai, šveitikliai, balikliai, vandens minkštikliai, dezinfekavimo priemonės. Jų būna labai įvairių: purškiami aerozoliai, skysčiai, pastos, drebučiai, kietosios medžiagos (milteliai, granulės). Šių priemonių sudėtyje gali būti žmogaus sveikatai pavojingų medžiagų, todėl netinkamai ir neatsargiai jas naudojant galima apsinuodyti, sudirginti ir pažeisti odą, akis, kvėpavimo takus. Toliau pateikiamos svarbiausios saugaus naudojimosi buitinėmis cheminėmis priemonėmis taisyklės.

– Prieš naudodamiesi nauja priemone atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuotės.

– Priemones laikykite joms skirtose talpose ar pakuotėse. Jeigu perpilate į kitą tarą, būtinai užklijuokite etiketę (geriausia originalios pakuotės) ir įsitikinkite, kad parinkote tinkamos rūšies tarą. Cheminių medžiagų nelaikykite maistui skirtuose induose.

– Kiekvieną kartą prieš naudodamiesi priemone įsitikinkite, kad naudojate būtent tą priemonę ir laikotės saugos taisyklių.

– Nenaudokite vienu metu skirtingų cheminių priemonių, nes gali išsiskirti nuodingų dujų.

– Niekada neuostykite cheminių priemonių tiesiog iš pakuotės. Kvapą galite užuosti per atstumą – rankos mostais orą stumdami nosies angos link.

– Visas chemines priemones laikykite vaikams nematomoje ir neprieinamoje vietoje.

– Nelaikykite cheminių priemonių šalia maisto produktų.

– Cheminių priemonių atsargas laikykite taip, kaip nurodyta ant etiketės.

– Naudodamiesi įvairiais valikliais mūvėkite gumines pirštines, saugokite odą, akis.

– Netoli atviros ugnies nenaudokite aerozolių, dažymo priemonių, tirpiklių, išskiriančių lengvai užsiliepsnojančius garus (pvz., acetono, terpentino, benzino). Susikaupę šie garai gali sukelti gaisrą ar net sprogimą.

– Tuščių aerozolio flakonų nemeskite į degančią ugnį, nes jie gali sprogti.

– Pirkite tik tiek cheminių priemonių, kiek tikrai sunaudosite.