Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Mokytojo biblioteka

Aktyvumas

Tema „Aktyvumas“ perteikiama siekiant supažindinti mokinius su taisyklinga laikysena, grūdinimosi būdais, apsaugos priemonėmis sportuojant. Mokoma, kaip ją išsaugoti, kaip susidaryti individualią mankštos programą. Tema nagrinėjama ir 5–6, ir 7–8 klasėse.

 

Demonstracija „Taisyklinga laikysena – sveikatai ir grožiui“

Demonstracija skirta supažindinti mokinius su taisyklingos laikysenos svarba ir nauda. Analizuodami taisyklingos ir netaisyklingos laikysenos pavyzdžius mokinai sužinos, kaip elgtis stovint, sėdint, gulint, einant ir bėgant, kad nepakenktume savo laikysenai. Atlikdami nesudėtingus testus mokiniai išmoks įsivertinti savo laikyseną. Mokiniams susipažinus su patarimais, kaip išlaikyti taisyklingą laikyseną, galima surengti diskusiją, per kurią jie įsivertintų savo įpročius, darančius įtaką laikysenai, aptartų būdus, kaip spręsti pastebėtas problemas. Jei mokiniai laikysenos testus atlieka klasėje, jie gali vieni kitiems padėti įsivertinti laikyseną. Daugiau informacijos apie taisyklingos laikysenos reikšmę ir formavimą mokiniai gali ieškoti internete.

Užduotis padeda ugdytis asmeninę ir socialinę kompetencijas.

 

Demonstracija „Kuriu savo mankštos programą“

Demonstracija skirta išplėsti mokinių žinias apie mankštos poveikį organizmui. Naudodamiesi šiuo įrankiu mokiniai galės sudaryti savo asmeninę mankštos programą. Nusprendę, kiek dėmesio skirti kiekvienai raumenų grupei, mokiniai pasirinks atitinkamus pratimus ir, sudėlioję juos eilės tvarka, atsispausdins. Prie kiekvieno pratimo pateikiama iliustruota instrukcija, kaip teisingai jį atlikti. Reikėtų priminti mokiniams, kad sudarydami mankštos programą jie atsižvelgtų į savo fizinį pasirengimą. Galima pasitarti su fizinio lavinimo mokytoju arba treneriu, kiek kartų atlikti pasirinktus pratimus. Rekomenduojama pasiūlyti, kad mokiniai, naudodamiesi įgytomis žiniomis ir patirtimi, sudarytų mankštos programą savo šeimos nariams ir draugams.

Užduotis padeda ugdytis asmeninę kompetenciją.

 

Komiksas „Aktyvus laisvalaikis“

Kurdami komiksą mokiniai turėtų pabrėžti, kad kasdien judėdami, mankštindamiesi, žaisdami jie ugdosi ištvermę, lankstumą, vikrumą ir kitas ypatybes, lavinančias fizines ir psichines galias. Siūlomos įvairios aplinkos, pritaikytos modernioms ir specialios įrangos nereikalaujančioms aktyvumo formoms. Komikso veikėjai išbando nestandartines fizinio aktyvumo veiklos sritis, jas aptaria, dalijasi įspūdžiais. Reikėtų paskatinti mokinius susieti kasdienį aktyvumą ne tik su pomėgiu, sveikata, bet ir su asmeninėmis vertybėmis – gebėjimu bendrauti, mandagumu, smalsumu, drąsa, kūrybiškumu... Komiksą rekomenduojama baigti 1–2 apibendrinančiomis išvadomis.

Užduotis padeda ugdytis asmeninę, komunikavimo ir socialinę kompetencijas.

 

Minčių žemėlapis „Grūdintis tikrai verta!“

Minčių žemėlapis skirtas apibendrinti įvairius grūdinimosi būdus ir jų teikiamą naudą. Siūloma pradėti kurti minčių žemėlapį išskiriant tris šakas: saulė, oras ir vanduo. Prie kiekvienos šakos reikėtų nurodyti konkrečias grūdinimosi veiklas ir tai, kuo jos naudingos organizmui. Rekomenduojama naudotis žinyne pateikiama informacija: „Grūdinimasis oru“, [[MO: 2608:„Grūdinimasis saule“]] ir „Grūdinimasis vandeniu“. Nagrinėjant žinyno tekstus mokiniams svarbu išsiaiškinti pagrindinius grūdinimosi principus, tam, kad nepakenktų savo sveikatai.

Užduotis padeda ugdytis asmeninę kompetenciją.

 

Istorija „Sportuoju saugiai ir saugau kitus“

Prieš pradedant kurti istoriją reikėtų su mokiniais aptarti, kokios apsaugos priemonės naudojamos įvairiose sporto šakose, kuo jos svarbios. Taip pat siūloma prisiminti pavyzdžių (matytų per televiziją ar iš asmeninės patirties), kai nelaimės priežastis buvo nesaugus elgesys. Pasirinkę sporto šaką mokiniai aptaria, kokie pavojai tyko ja užsiimant ir kokias apsaugos priemones tikslinga naudoti. Kaip atskirą veikėją siūlome instruktorių, kuris supažindina su apsaugos priemonėmis, pataria, kur jų įsigyti ir paaiškina, kaip saugiai elgtis sportuojant. Rekomenduojama priminti mokiniams, kur kreiptis įvykus nelaimei.

Naudodamiesi šiuo įrankiu mokiniai taip pat gali kurti lankstinuką apie įvairias apsaugos priemones ir remdamiesi patarimais „Pagalboje“ sudaryti važinėjimo dviračiu, slidinėjimo snieglente ir plaukiojimo baidare taisykles.

 

Užduočių lapas „Aktyvumas“

Užduotys skirtos organizuoti ir tobulinti savo fizinį aktyvumą, analizuoti pastebėtus trūkumus ir ieškoti sprendimų. Atliekant 1.2 užduotį reikėtų pabrėžti, kad mokiniai apmąstytų, kurie privalumai jiems asmeniškai yra svarbiausi, nes šia užduotimi bus galima remtis planuojant savo fizinį aktyvumą. Prieš atliekant 1.3 ir 1.4 užduotis rekomenduojama trumpai aptarti, kaip objektyviai vertinti mažo fizinio aktyvumo priežastis. Jei atliekant 3 užduotį mokinių nuomonės išsiskiria, galima surengti diskusiją apie grūdinimosi naudą ir galimą žalą. Atliekant 4.1 užduotį galima pasiūlyti teksto laukelius, į kuriuos reikia įrašyti veiklas, nuspalvinti bendrai sutartomis spalvomis. Tuomet bus galima vizualiai palyginti mokinių rezultatus grupėse arba visoje klasėje. 4.1 užduotyje pateikiamą lentelę galima pildyti keletą savaičių ir stebėti, kaip sekasi siekti 4.2 užduotyje išsikeltų tikslų.

Užduotys padeda ugdytis asmeninę kompetenciją.