Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Eismo aplinka

Mokytojo biblioteka

Eismo aplinka

Tema „Eismo aplinka“ skirta nagrinėti, kurti įvairias eismo situacijas, dalytis patirtimi, kaip jose reikėtų elgtis, kad būtume saugūs. Tema nagrinėjama 5–8 klasėse. Kiekvienas temos mokymosi objektas mokinius skatins vertinti eismo situacijas, priimti sprendimus ir veikti.

 

Demonstracija „Saugumas eismo aplinkoje“

Demonstracijos 1 kadre rodoma, kokių eismo saugos priemonių esama, ir pateikiama informacija apie kiekvieną iš jų. Mokiniams vertėtų pasiūlyti apmąstyti eismo situacijas savo gyvenamojoje vietovėje, aptarti, kokios eismo saugos priemonės naudojamos. 2 kadre pateikiamos trys situacijos, kurias reikia sumodeliuoti. Kiekvienoje iš jų eismo dalyviams reikia parinkti tinkamas saugos priemones. Apie situacijos saugumą informuoja apačioje esanti spalvinė juosta.

 

Demonstracija „Situacijos eismo aplinkoje“

Demonstracijoje pateikiama vaizdo medžiaga (penki filmukai) apie eismo dalyvių elgesį einant per gatvę, važiuojant dviračiu ar kita transporto priemone tamsiuoju ir šviesiuoju paros metu, skirtingais metų laikais. Pažiūrėję filmukus mokiniai turėtų apmąstyti, kokie pavojai galimi įvairiose eismo situacijose. Aktyviajame teksto laukelyje užrašę bent tris patarimus, kaip, jų manymu, reikėtų elgtis, mokiniai juos galės palyginti su pateikiamomis rekomendacijomis. Taip pat mokiniams galima pasiūlyti grupėse pasidalyti savo patirtimi.

  

Istorija „Kaip važiuojant dviračiu išlikti saugiam?“

Naudojantis šiuo istorijos kūrimo įrankiu rekomenduojama kurti iliustruotas važiavimo dviračiu taisykles. Prieš pradedant kurti, su mokiniais vertėtų aptarti keletą situacijų, išsiaiškinti, kokių taisyklių mokiniai laikosi važiuodami dviračiu, kokias saugumo priemones naudoja ir pan.

  

Minčių žemėlapis „Patirtis eismo situacijose“

Šį minčių žemėlapį galima naudoti prieš pradedant mokytis temą „Eismo aplinka“. Tuomet jis padės išsiaiškinanti mokinių patirtį. Minčių žemėlapį taip pat galima naudoti rengiant diskusiją apie elgesį įvairiose eismo situacijose, į kurias buvo patekę mokiniai. Sukurtame minčių žemėlapyje pateiktas situacijas mokiniai turėtų pakomentuoti ir aptarti saugų elgesį jose. Jei minčių žemėlapis kuriamas prieš pradedant mokytis temą, jį rekomenduojama išsaugoti darbiniu formatu, kad mokiniai galėtų papildyti išanalizavę visus temos mokymosi objektus.

 

Komiksas „Ką galvoja į skirtingas situacijas patekę eismo dalyviai?“

Ši komikso kūrimo užduotis skirta nagrinėti eismo dalyvių bendravimą, vienas kito supratimą, pagarbą eismo aplinkoje. Komiksą siūloma kurti aptariant eismo dalyvių elgesį įvairiose situacijose. Mokiniai turėtų prisiminti, į kokias eismo situacijas buvo patekę kaip dviratininkai, pėstieji ar būdami automobilyje, ką tuo metu galvojo apie save ir kitus eismo dalyvius. Taip pat galima pasinaudoti pėsčiųjų, dviratininkų ir vairuotojų mintimis, pateiktomis „Pagalboje“.

 

 Užduočių lapas „Eismo aplinka“

Šį užduočių lapą galima naudoti aiškinantis temos „Eismo aplinka“ mokymosi objektus. Prieš atlikdami 1 užduotį mokiniai turėtų pažiūrėti mokymosi objekto „Situacijos eismo aplinkoje“ filmukus, pasirinkti situaciją ir užduočių lape trumpai aprašyti, kaip joje reikėtų elgtis. 2 užduotis skirta aptarti, išanalizuoti ir įvertinti situacijas, į kurias buvo patekę mokiniai. Užduotis galima atlikti ir grupėmis. Atlikę visas užduotis mokiniai turėtų įsivertinti, kaip sekėsi.

 

Tiriamasis darbas. Istorija „Kuriu eismo situaciją“

Šis tiriamasis darbas skirtas modeliuoti įvairias eismo situacijas, jas analizuoti, aptarti priemones ir būdus, kaip sumažinti nelaimių riziką. Vieną iš situacijų kaip pavyzdį galėtų sumodeliuoti pats mokytojas, kartu su mokiniais aptarti kelio ženklų ir eismo taisyklių reikšmę, jų svarbą. Modeliuoti eismo situacijas siūloma grupėmis. Prieš pradedant modeliuoti vertėtų mokiniams pasiūlyti įvairiuose informacijos šaltiniuose paieškoti eismo įvykių aprašymų ir pagal juos sumodeliuoti eismo situaciją. Atlikę užduotį mokiniai galėtų pasikeisti situacijomis, jas analizuoti ir atsakyti į draugų suformuluotus probleminius klausimus.