Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Ekstremaliosios situacijos

Mokytojo biblioteka

Ekstremaliosios situacijos

Tema „Ekstremaliosios situacijos“ skirta mokytis, kaip reikia elgtis gresiant ekstremaliosioms situacijoms ar joms įvykus. Tema nagrinėjama 5–8 klasėse. Kiekvienas temos mokymosi objektas mokinius skatins vertinti susidariusias situacijas, priimti sprendimus ir veikti.

 

Demonstracija „Garsiniai civilinės saugos signalai“

Demonstracijos 1 kadre pateikiama civilinės saugos garsinių signalų schema ir informacija, kaip reikėtų elgtis juos išgirdus. Išnagrinėję šią medžiagą ir temos žinyno straipsnelius, mokiniai galėtų kurti civilinės saugos pranešimus, tinkamus konkrečiai ekstremaliajai situacijai. Mokiniams vertėtų pasiūlyti apmąstyti, kokios ekstremaliosios situacijos yra galimos jų gyvenamojoje vietovėje, ir kurti pranešimą savo artimai aplinkai. Sukurtus pranešimus galima išsaugoti, atspausdintus aptarti grupėmis. 2 kadre, vadovaudamiesi sumodeliuota cheminio pavojaus situacija, mokiniai atliks pasitikrinimo užduotį ir įtvirtins žinias, kaip reikėtų elgtis evakuojantis kilus tikram pavojui.

 

Demonstracija „Pavojai masinio susibūrimo vietose“

Šioje demonstracijoje pateikiama vaizdo medžiaga (penki filmukai) apie pavojus masinio susibūrimo vietose. Pažiūrėję filmukus mokiniai turėtų apmąstyti, kokie pavojai galimi masinio susibūrimo vietose ir kaip reikėtų elgtis, jeigu jie kiltų. Aktyviame teksto laukelyje užrašę bent tris patarimus, kaip, jų manymu, reikėtų elgtis, mokiniai juos galės palyginti su pateikiamomis rekomendacijomis. Mokiniams taip pat galima pasiūlyti pasidalyti savo patirtimi grupėse ar surengti diskusiją.

 

Istorija „Ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos“

Prieš pradedant kurti istoriją, su mokiniais vertėtų išsiaiškinti, kas yra ekologinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos. Taip pat siūloma prisiminti per televiziją ar kitas ryšio priemones matytus ekologinių nelaimių siužetus. Pasirinkus pavyzdį, su mokiniais galima padiskutuoti apie nelaimės priežastis, aptarti, kaip buvo galima jos išvengti. Mokinių sukurtas istorijas siūloma pristatyti klasėje ar žemesniųjų klasių mokiniams, minint Žemės dieną.

 

Minčių žemėlapis „Pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms“

Minčių žemėlapį galima naudoti apibendrinant temą „Ekstremaliosios situacijos“. Paveikslėliuose, kuriais galima iliustruoti minčių žemėlapį, vaizduojamos įvairios ekstremaliosios situacijos ir daiktai, kuriuos reikėtų pasiimti evakuojantis. Mokantis šios temos patartina remtis tikrais Lietuvos ir pasaulio įvykiais, skelbiamais įvairiuose informacijos šaltiniuose. Mokiniams galima pasiūlyti panagrinėti ekstremaliųjų situacijų susidarymo priežastis, padarinius, jų likvidavimo būdus, poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai.

 

Užduočių lapas „Ekstremaliosios situacijos“

Šį užduočių lapą patartina naudoti apibendrinant temą „Ekstremaliosios situacijos“. Pamokos pradžioje su mokiniais siūloma pakalbėti apie masinius renginius, prisiminti mokymosi objektuose nagrinėtas situacijas, remtis žiniasklaida ar savo patirtimi.

Sukurtą mokyklos evakuacijos planą mokiniai turėtų palyginti su tikru mokykloje esančiu evakuacijos planu. Jei yra galimybė, verta surengti ir evakuacijos iš mokyklos pratybas.

Atlikę visas užduotis mokiniai turėtų įsivertinti, kaip jiems sekėsi, ką galės pritaikyti savo kasdienėje aplinkoje.

 

Tiriamasis darbas „Evakuacijos plano kūrimas“

Šis tiriamasis darbas skirtas evakuacijos planams kurti, situacijoms modeliuoti ir pasitikrinti, ar parengtas evakuacijos planas yra tinkamas saugiai evakuotis iš pastato. Pirmiausia su mokiniais vertėtų išsamiai išanalizuoti mokyklos, kurioje mokomasi, evakuacijos planą. Reikėtų padiskutuoti, kam jis reikalingas, kodėl toks planas turi būti kiekviename pastate ir kodėl reikia būti su juo susipažinus. Evakuacijos planą mokiniai gali kurti individualiai arba grupėmis. Sukūrusi planą kiekviena grupė turėtų sumodeliuoti situaciją, pagal kurią būtų galima pasitikrinti, ar evakuacijos planas yra tinkamas. Patikrinti gali ir kitos grupės mokiniai.