Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Gamtinė aplinka

Mokytojo biblioteka

Gamtinė aplinka

Tema „Gamtinė aplinka“ perteikiama siekiant išmokyti vaikus atpažinti gamtinėje aplinkoje vykstančius reiškinius, pavojingas, grėsmę keliančias situacijas ir gebėti užkirsti kelią galimiems pavojams. Tema nagrinėjama 5–8 klasėse.


Demonstracija „Gamtos reiškiniai“

Šiame mokymosi objekte pateikiama vaizdo medžiaga (šeši filmukai) apie gamtos reiškinius. Pažiūrėję filmukus mokiniai turėtų apmąstyti, kaip reikia elgtis vykstant kiekvienam gamtos reiškiniui, ko reikėtų saugotis. Aktyviame teksto laukelyje užrašę bent tris patarimus, kaip, jų manymu, reikia elgtis, mokiniai juos galės palyginti su pateikiamomis rekomendacijomis. Mokiniams taip pat galima pasiūlyti pasidalyti savo patirtimi grupėse ar surengti diskusiją.

 

Demonstracija „Pavojai gamtoje įvairiais metų laikais“

Šis mokymosi objektas skirtas aptarti įvairiais metų laikais pasitaikančias pavojingas situacijas. Mokiniai grupėmis nagrinėdami situacijas galėtų aptarti, kuriais metų laikais jos yra pavojingiausios ir kaip jų išvengti. Savo grupės nuomonę jie turėtų pagrįsti. Kol mokiniai analizuoja situacijas, metų laikų juosta turėtų būti paslėpta. Spustelėjus žalią trikampiuką, metų laikų juosta išsiskleidžia. Joje raudona spalva pažymėti metų laikai, kuriais pavaizduotos situacijos yra pavojingos, žalia – nepavojingos. Metų laikų juosta skirta pasitikrinti ar apibendrinti žinias ir supratimą apie pavojus gamtoje.


Minčių žemėlapis „Kaip išvengti pavojų gamtoje?“

Šį minčių žemėlapį galima naudoti prieš pradedant mokytis temą „Gamtinė aplinka“, tuomet jis padės išsiaiškinti mokinių patirtį. Kita galimybė – minčių žemėlapį skirti kaip apibendrinimo užduotį, kai mokiniai jau yra išnagrinėję temos mokymosi objektus. Jei minčių žemėlapis kuriamas prieš pradedant mokytis temą, jį rekomenduojama išsaugoti darbiniu formatu. Tuomet mokiniai žemėlapį galėtų papildyti išanalizavę visus temos mokymosi objektus. Šią užduotį galima panaudoti įvertinant mokinių darbą ir įgytas žinias. Norint išplėsti užduotį, galima pasiūlyti mokiniams pakomentuoti ir argumentuoti sukurtą minčių žemėlapį. Išspausdintais minčių žemėlapiais mokiniai gali naudotis kaip pristatymo ir aptarimo planu.

 

Komiksas „Saugus poilsis prie vandens telkinių“

Šį komiksą siūloma kurti aptariant saugų elgesį prie vandens telkinių. Mokiniai gali sugalvoti situacijas, dažniausiai pasitaikančias jų aplinkoje. Taip pat galima pasinaudoti situacijų užuominomis, pateiktomis „Pagalboje“. Sukurtus komiksus siūloma aptarti grupėmis, pristatyti žemesniųjų klasių mokiniams ar surengti komiksų parodą.

 

Istorija „Žiema: linksmybės ir pavojai“

Prieš pradedant kurti istoriją mokiniams galima pasiūlyti prisiminti žiemos džiaugsmus, pasidalyti mintimis apie savo ar kitų patyrimus. Galima surengti ir diskusiją tema „Žiema: linksmybės ar pavojai?“ Mokinių sukurtas istorijas siūloma pristatyti klasėje ar žemesniųjų klasių mokiniams.


Užduočių lapas „Gamtinė aplinka“

Šį užduočių lapą patartina naudoti aiškinantis visus temos „Gamtinė aplinka“ mokymosi objektus. Panagrinėjus mokymosi objekto „Pavojai gamtoje įvairiais metų laikais“ iliustracijas, užduočių lape galima trumpai aprašyti, kaip jų išvengti. Užduočių lapo 2 užduotis skirta atlikti apklausą ir išanalizuoti situacijas, į kurias buvo patekę mokinių draugai. Pateiktas užduotis galima atlikti ir grupėmis. Atlikus visas užduotis mokinius vertėtų paskatinti įsivertinti, kaip jiems sekėsi.