Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Gyvenamoji aplinka

Mokytojo biblioteka

Gyvenamoji aplinka

Tema „Gyvenamoji aplinka“ perteikiama siekiant išmokyti vaikus atpažinti gyvenamojoje aplinkoje esančias pavojingas, grėsmę keliančias situacijas ir gebėti užkirsti kelią potencialiems pavojams (gaisrui, susižeidimui, apsinuodijimui, įkandimui). Tema nagrinėjama ir 5–6 ir 7–8 klasėse.

 

Demonstracija „Fejerverkai“

Šią demonstraciją siūloma naudoti prieš šventes, per kurias naudojamos pirotechnikos priemonės, pavyzdžiui, artėjant Naujiesiems metams.

1 kadre pateikiama vaizdo medžiaga. Ją siūloma naudoti formuluojant probleminį klausimą. Šiuo klausimu mokiniai galėtų diskutuoti grupėmis. Taip pat galima surengti debatus ar kitą veiklą, skatinančią mokinius reikšti savo mintis.

2 kadras skirtas susipažinti su petardomis, jų rūšimis, sandara ir veikimu. Šiame kadre reikėtų atkreipti mokinių dėmesį, kad informacija apie petardas (pavyzdžiui, kiek laiko ir kokiu greičiu dega virvutė, kokiu atstumu nuo petardos, atsižvelgiant į jos tūtos skersmenį, reikia laikytis) bus reikalinga atliekant užduotį 3 kadre.

3 kadre yra pasitikrinimo užduotis, kurią mokiniai turi atlikti naudodamiesi turimomis žiniomis. Šiame kadre reikėtų atkreipti mokinių dėmesį, kaip petardos sprogimas priklauso nuo virvutės ilgio ir tūtos skersmens. Todėl įrašant laiką ir patraukiant žmones saugiu atstumu reikia remtis 2 kadre esančia informacija. 3 kadrą taip pat galima naudoti apibendrinant mokinių žinias apie petardas ir saugų elgesį su jomis.

4 kadras galėtų būti naudojamas pamokai apibendrinti, paskatinti mokinių diskusijas.

 

Demonstracija „Gaisrai ir jų priežastys“

Ji skirta išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis gali kilti gaisras ir kaip jo išvengti. 1 kadre pateikiami šeši filmukai. Juose rodomos namuose pasitaikančios įvairios situacijos, galinčios tapti gaisro priežastimi. Pažiūrėję filmukus mokiniai galėtų apmąstyti, kaip reikėtų elgtis kiekvienoje situacijoje, kad nekiltų gaisras, ir savo mintis užrašyti užduočių lapeGyvenamoji aplinka“. Mokiniams taip pat galima pasiūlyti pasidalyti savo patirtimi grupėse ar surengti diskusiją. Atliekant šias veiklas mokinius reikėtų skatinti reikšti mintis apie asmeninę atsakomybę siekiant išvengti pavojų.

2 kadras skirtas susipažinti su degimo trikampiu. Reikėtų atkreipti mokinių dėmesį į tai, kad pašalinus nors vieną degimo trikampio dalį ugnis užges. Nagrinėjant šį kadrą reikėtų atkreipti mokinių dėmesį į paryškintas paveikslėlių vietas (degūs daiktai, užsidegimo šaltiniai, oras). Taip pat mokiniams galima pasiūlyti atlikti užduotį: apžiūrėjus klasę joje rasti degių daiktų, galimų uždegimo šaltinių ir užpildyti schemą užduočių lape.

 

Istorija „Mano augintinis“

Mokiniams prieš pradedant kurti istoriją galima pasiūlyti perskaityti žinyno straipsnelį Ką turi žinoti gyvūno šeimininkas“, pasidalyti mintimis apie savo ar kitų augintinius: kokie dažniausiai laikomi namuose, kaip reikia juos prižiūrėti, auklėti. Reikėtų atkreipti mokinių dėmesį, kad pabendravus su gyvūnais reikia plautis rankas, kad naminius gyvūnus būtina skiepyti nuo pasiutligės. Esant galimybei, mokiniai galėtų paieškoti daugiau informacijos apie gyvūnų platinamas ligas, apsisaugojimo būdus, susipažinti su gyvūnų laikymo taisyklėmis savo gyvenamojoje vietovėje. Apibendrinimui siūloma atlikti užduočių lapo „Gyvenamoji aplinka“ 2 ir 3 užduotis.

 

Minčių žemėlapis „Saugi elektra“

Šį minčių žemėlapį galima naudoti apibendrinant žinias apie saugų elgesį su elektra. Paveikslėliuose, kuriais galima iliustruoti minčių žemėlapį, vaizduojamos saugios ir nesaugios situacijos. Kad pavojingos ir nepavojingos situacijos būtų pateikiamos kuo vaizdžiau, mokiniams vertėtų pasiūlyti nepavojingas situacijas žymėti žalia varnele, o pavojingas – raudonu kryželiu. Norint išplėsti užduotį, galima pasiūlyti mokiniams pakomentuoti, kaip išvengti pavojingų situacijų. Išspausdintais minčių žemėlapiais galima naudotis kaip planais grupėmis pristatant ar aptariant darbus.

 

Komiksas „Saugi namų aplinka“

Šį komiksą siūloma kurti apibendrinant temąGyvenamoji aplinka“ ir pabrėžiant saugų elgesį namuose ir kieme. Mokiniai gali sugalvoti savo veikėjams situacijų, dažniausiai pasitaikančių savo aplinkoje, taip pat gali pasinaudoti „Pagalboje“ pateikiamomis situacijų užuominomis. Sukurtus komiksus siūloma pristatyti ir aptarti klasėje, paskatinti mokinius išsakyti savo mintis. Jei dirbama poromis ar grupėmis, komiksus galima koreguoti, aptarti su kitomis grupėmis. Visų mokinių sukurtus komiksus galima išspausdinti ir susegti į knygą.

 

Užduočių lapas „Gyvenamoji aplinka“

Užduočių lapą patartina naudoti aiškinantis visus temosGyvenamoji aplinka“ mokymosi objektus. Pažiūrėjus mokymosi objektoGaisrai ir jų priežastys“ filmukus užduočių lape galima trumpai aprašyti, kaip apsisaugoti nuo gaisro, o išnagrinėjus degimo trikampį galima užpildyti pateikiamą schemą. Užduočių lapo 2 ir 3 užduotys skirtos apibendrinti žinias apie gyvūnus nagrinėjant kasdienes situacijas. 4 užduotis skirta projektinei veiklai apie pirotechnikos priemonių naudojimą. Šią užduotį siūloma atlikti grupėmis, pasidalijus vaidmenimis. Tai sudarys sąlygas mokiniams įsivertinti ir įvertinti grupės darbą.