Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Pirmoji pagalba

Mokytojo biblioteka

Pirmoji pagalba

Tema „Pirmoji pagalba“ skirta nagrinėti, kaip suteikti pirmąją pagalbą susižalojus buityje, apsinuodijus, nudegus ar gelbstint elektros traumuojamą žmogų, kaip elgtis norint išvengti susižalojimų ir traumų sportuojant. Tema nagrinėjama 5–8 klasėse. Kiekvienas temos mokymosi objektas mokinius skatina vertinti pavojingas situacijas, priimti sprendimus ir veikti.

 

Demonstracija „Apsinuodijimas“

Demonstracija skirta mokiniams susipažinti su apsinuodijimu maistu, smalkėmis, buityje naudojamomis cheminėmis medžiagomis ir alkoholiu. Pamokos pradžioje su mokiniais vertėtų pasikalbėti apie tai, kaip jie supranta, kas yra apsinuodijimas, kokių apsinuodijimų dažniausiai pasitaiko. Tuomet galima panagrinėti demonstracijos 1 kadrą – spustelėjus mygtukus su apsinuodijimų pavadinimais, išryškėja žmogaus organai, kurie gali būti paveikti apsinuodijus. Su mokiniais pravartu aptarti, kaip jie elgtųsi apsinuodiję ir kaip išvengti apsinuodijimo. Tam galima naudoti demonstracijos 2 kadrą. Aktyviajame teksto laukelyje užrašę bent tris apsinuodijimo požymius ir vieną teiginį, kaip išvengti apsinuodijimo, mokiniai galės paskaityti pateikiamus patarimus ir palyginti juos su savo atsakymais. Mokiniams taip pat galima pasiūlyti susiskirsčius grupėmis pasidalyti savo patirtimi ar surengti diskusiją.

 

Demonstracija „Tvarstymo būdai“

Nagrinėjant šią demonstraciją rekomenduojama dirbti grupėmis. Iš pradžių vertėtų su mokiniais aptarti, kokių susižalojimų dažniausiai pasitaiko jų kasdienėje veikloje, ką jie žino apie savo įvardytų susižalojimų tvarstymą, kaip suteikti pirmąją pagalbą susižalojus. Nagrinėjant demonstracijos 1 kadre pateikiamus svarbiausius tvarstymo būdus ir vaizdinę medžiagą, su mokiniais vertėtų prisiminti jų įvardytus sužalojimus ir pasikalbėti, kaip jie suteiktų pirmąją pagalbą esant tokiems sužalojimams. Kartu su mokiniais praktiškai išbandykite tvarstymo būdus. Jei yra galimybė, pasikvieskite medicinos darbuotoją.

2 kadras skirtas mokiniams pasitikrinti, ar suprato, kurie tvarstymo būdai tinkamiausi skirtingiems sužeidimams tvarstyti. 

 

Istorija „Kokie pavojai galimi naudojantis elektros prietaisais?“

Pamokos pradžioje su mokiniais vertėtų pasikalbėti apie elektrą, išsiaiškinti jų patirtį naudojantis elektros prietaisais, aptarti situacijas, į kurias buvo patekę mokiniai. Pokalbį siūloma organizuoti grupėmis. Aptarus įvairias situacijas, galima pradėti kurti lankstinuką. Mokiniams vertėtų priminti, kad kurdami lankstinuką jie gali naudotis „Pagalboje“ pateikiamais patarimais ir žinyno straipsneliais.

 

Minčių žemėlapis „Kaip išvengti traumų sportuojant?“

Prieš pradedant kurti minčių žemėlapį, su mokiniais vertėtų aptarti, ką jie žino apie galimus sužalojimus sportuojant ir kokias naudoja apsaugos priemones. Taip pat siūloma prisiminti pavyzdžių (matytų per televizorių ar iš asmeninės patirties), kai traumų priežastis yra neatsargus elgesys sportuojant. Minčių žemėlapis galėtų būti skirtas apibendrinti galimas traumas skirtingose sporto šakose ar kitose aktyviose veiklose. Minčių žemėlapius siūloma kurti grupėmis, paskui juos aptarti klasėje gilinantis į konkrečią veiklą ar sporto šaką. 

 

Komiksas „Kaip apsisaugoti nuo šilumos smūgio ar nušalimo?“

Prieš kuriant komiksą, su mokiniais vertėtų pažiūrėti įvairių vaizdo įrašų, paieškoti straipsnių ar kitos medžiagos apie perkaitimą ir nušalimą. Verta aptarti karščio ir šalčio poveikį organizmui. Galima padiskutuoti, kaip išvengti perkaitimo ir nušalimo, pabrėžti pirmosios pagalbos veiksmus. Jei mokiniams sunkiai sekasi kurti komiksą ar trūksta minčių, jiems reikėtų priminti, kad galima pasinaudoti „Pagalba“.

 

Užduočių lapas „Pirmoji pagalba“

Šį užduočių lapą patartina naudoti mokantis apie įvairius susižalojimus, apsinuodijimą cheminėmis medžiagomis, maistu. 1 užduotį rekomenduojama atlikti dirbant grupėmis. Čia reikėtų atkreipti mokinių dėmesį ne tik į dažniausiai pasitaikančius susižalojimus ir veiksmus susižalojus, bet ir į tai, kaip išvengti traumų. 2 užduotis skirta atlikti tyrimą apie namuose naudojamas chemines priemones. Čia reikėtų atkreipti mokinių dėmesį į ant cheminių priemonių pakuočių esančias instrukcijas ir pabrėžti jų reikšmę. 3 užduotis skirta sukurti iliustruotus patarimus, kaip išvengti apsinuodijimo rudens gėrybėmis. Rekomenduojama užduotį atlikti grupėmis. Atliktas užduotis vertėtų aptarti klasėje, pasikalbėti, kuo sukurti patarimai svarbūs kiekvienam grybautojui ar uogautojui.