Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Mokytojo biblioteka

Poilsis

Tema „Poilsis“ perteikiama siekiant supažindinti mokinius su dienotvarkės reikšme normaliam organizmo vystymuisi. Nagrinėjant šios temos demonstracijas ir atliekant užduotis mokomasi planuoti laiką veiklai ir poilsiui, turiningai leisti laisvalaikį, tausoti savo sveikatą dirbant kompiuteriu. Tema nagrinėjama ir 5–6, ir 7–8 klasėse.

 

Demonstracija „Tausok sveikatą naudodamasis kompiuteriu

Demonstracija skirta mokiniams supažindinti su pagrindinėmis darbo kompiuteriu taisyklėmis ir higienos normomis, skatinti juos panaudoti kompiuterį kuo įvairesnėms prasmingoms veikloms. Atlikdami užduotį 4 kadre mokiniai susipažins su patarimais ir taisyklėmis. Jos pateikiamos atsižvelgiant į įvairius mokymosi stilius – regimąjį, girdimąjį ir veikimo.

 

Demonstracija „Mokinio dienotvarkė“

Demonstracijoje pateikiamas keturių dalių filmukas apie vaikino dienos režimą. Pažiūrėję kiekvieną filmuko dalį mokiniai turėtų apmąstyti, kodėl netinkama vaikino dienotvarkė, ir pateikti siūlymus, ką ir kaip joje reikėtų keisti. Aktyviame teksto lauke užrašę bent tris savo siūlymus, mokiniai galės juos palyginti su patarimais, kaip sudaryti dienos režimą. Mokiniams reikėtų pasiūlyti užduočių lape, remiantis įgytomis žiniomis, sudaryti savo dienotvarkę.

Užduotis padeda ugdytis asmeninę kompetenciją.

 

Komiksas „Ilsėtis galima įvairiai“

Kurdami komiksą mokiniai turėtų analizuoti aktyviojo ir pasyviojo poilsio teigiamus ir neigiamus aspektus. Siūlomos keturios aplinkos, pritaikytos įvairioms poilsio formoms. Plėtojantis istorijai veikėjai gali išbandyti naujas veiklos sritis, jas aptarti, dalytis įspūdžiais. Reikėtų paskatinti mokinius susieti poilsį su kultūros pažinimu, vertybėmis. Tam skirta meno galerijos aplinka. Komiksą užbaigti rekomenduojama 1–2 apibendrinančiomis išvadomis.

Užduotis padeda ugdytis komunikavimo ir socialinę kompetencijas.

 

Minčių žemėlapis „Kuriu savo dienotvarkę“

Minčių žemėlapis skirtas tobulintis laiko planavimo gebėjimus. Siūloma pradėti kurti minčių žemėlapį išskiriant dvi kryptis – laisvalaikis ir mokymasis. Laisvalaikio šaką galima skaidyti į aktyvųjį ir pasyvųjį poilsį. Paskui reikėtų nurodyti konkrečias veiklas ir tai, kiek laiko joms skiriama. Rekomenduojama nurodyti laiką, kurį užims pamokos, nes tai jau suplanuota veikla. Planuojant mokymąsi namuose reikėtų nurodyti ne mokomuosius dalykus, bet mokymosi būdus (pvz., skaitymas, darbas kompiuteriu, konspektavimas).

Užduotis padeda ugdytis mokėjimo mokytis ir asmeninę kompetencijas.

 

Istorija „Laisvalaikis prie televizoriaus: už ir prieš“

Prieš pradedant kurti istoriją rekomenduojama surengti diskusiją apie mokinių laisvalaikį. Reikėtų aptarti, kiek laiko praleidžiama prie televizoriaus, kokios televizijos laidos mėgstamos, ar televizija yra tik laiko leidimo priemonė, ar ir žinių šaltinis. Labai svarbu pakreipti diskusiją taip, kad mokiniai suvoktų, kaip svarbu kritiškai vertinti per televizorių gaunamą informaciją. Kurdami istoriją mokiniai turėtų pavaizduoti, kaip leidžiamas laisvalaikis prie televizoriaus ir be jo, pagal ką pasirenkamos televizijos programos. Reikėtų paskatinti mokinius pavaizduoti alternatyvias laisvalaikio formas, kuriose pirmenybė teikiama bendravimui ir mąstymo lavinimui. Alternatyva televizijai galėtų būti užsiėmimai moksleivių rūmuose ir kitose neformaliojo ugdymo įstaigose veikiančiuose būreliuose, saviugda bibliotekose.

 

Užduočių lapas „Poilsis“

Užduotys skirtos mokiniams analizuoti ir tobulinti savo dienotvarkę, televizijos žiūrėjimo įpročius, objektyviai vertinti įvairias poilsio formas. Atlikdami 1 užduotį mokiniai turėtų užrašyti tikrą savo dienotvarkę, o paskui ją koreguoti, atsižvelgdami į patarimus, pateikiamus mokymosi objekte „Mokinio dienotvarkė“. Pamokoje rekomenduojama aptarti, kuo naudingas sistemingas planavimas, padiskutuoti, kaip derinti aktyvųjį ir pasyvųjį poilsį. Atliekant 2 užduotį svarbu padėti mokiniams suprasti, kad televizoriui žiūrėti nereikėtų skirti daugiau kaip 1–2 valandas per dieną, o laidas pasirinkti pagal aiškius kriterijus. 4 užduoties klausimus siūloma aptarti trumpoje diskusijoje.

Užduotys padeda ugdytis asmeninę kompetenciją.