Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Mokytojo biblioteka

Švara

Tema „Švara“ skirta supažindinti mokinius su tinkama odos ir plaukų priežiūra, išmokyti teisingai valytis dantis ir prižiūrėti rankas. Taip pat suteikiama žinių apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, mokoma, kaip nuo jų apsisaugoti. Mokydamiesi šią temą mokiniai nagrinėja švaros įtaką darbingumui, sveikatai ir santykiams su artimaisiais bei bendraamžiais, aptaria teršalų poveikį aplinkai ir sveikatai.

Demonstracija „Kas padeda būti švariam, sveikam ir gražiam“

Demonstracija skirta supažindinti mokinius su higienos priemonių įvairove (plaukų, veido, dantų, kūno odos ir intymios higienos), jų paskirtimi. Pateikiamas testas, padedantis nusistatyti savo odos tipą. Susipažinę su testo išvadomis mokiniai galės pasirinkti tinkamas odos priežiūros priemones. Rekomenduojama prieš padedant nagrinėti demonstraciją aptarti su mokiniais, kokias higienos priemones jie žino ir naudoja. Po demonstracijos išplėtokite diskusiją ir pakalbėkite apie tai, kaip jie renkasi higienos priemones (pagal kainą, kokybę, prekes ženklą, reklamą, draugų ir artimųjų patarimus). Apibendrindami diskusiją, padėkite nustatyti prioritetus. Demonstracija padeda ugdytis mokymosi mokytis ir asmeninę kompetencijas.

 

Demonstracija „Tinkamai prižiūrėk rankas, dantis ir veidą“

Demonstracijoje pateikiami trys filmukai – apie rankų plovimąsi, dantų valymąsi ir veido odos priežiūrą. Pažiūrėję filmukus, mokiniai turėtų apmąstyti, ar tinkamai iki šiol prižiūrėjo savo rankas, dantis ir veidą, išsiaiškinti, ką reikėtų keisti. Aktyviajame teksto laukelyje užrašę bent tris teiginius, mokiniai galės juos palyginti su patarimais, kaip laikytis asmens higienos. Šią demonstraciją siūloma sieti su mokymosi objektu „Kas padeda būti sveikam, švariam ir gražiam“. Demonstracija padeda ugdytis asmeninę ir mokėjimo mokytis kompetencijas.

 

Minčių žemėlapis „Kaip apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų?“

Minčių žemėlapis skirtas ugdyti gebėjimą saugotis ir saugoti aplinkinius nuo užkrečiamųjų ligų. Siūloma pradėti kurti minčių žemėlapį, išskiriant dvi kryptis: užkrečiamųjų ligų plitimo keliai ir apsisaugojimo nuo jų būdai. Mokiniai kiekvienam mikroorganizmų plitimo atvejui turėtų rasti po vieną apsisaugojimo būdą. Minčių žemėlapį mokiniai gali papildyti konkrečių ligų pavyzdžiais. Mokiniams galima skirti užduotį namų darbui – prisiminti susirgimo atvejį iš savo aplinkos ir sukurti veiksmų planą, kaip kitą kartą galima būtų išvengti tokios ligos. Užduotis padeda ugdytis asmeninę ir socialinę kompetencijas.

 

Komiksas „Švari aplinka – saugus laisvalaikis“

Kurdami komiksą mokiniai nagrinės taršos sveikatai keliamą pavojų. Siūloma keturias naujas aplinkas derinti su aplinkomis iš kitų komiksų (aikštelė prie ežero, miesto parkas ir krepšinio aikštelė). Pirmieji du veikėjai skirti pirmosioms dviem aplinkoms, kiti du – likusioms dviem. Rekomenduojama pasinaudoti veikėjais iš kitų temų. Mokiniai turėtų aptarti matomus taršos šaltinius, jų atsiradimo priežastis ir taršos daromą žalą aplinkai ir žmogaus organizmui, tvarkingos aplinkos reikšmę gerai savijautai ir sveikatai. Taip pat jie turėtų pasiūlyti sprendimų, kaip ištaisyti padarytą žalą. Užduotis padeda ugdytis socialinę ir pažinimo kompetencijas.

 

Istorija „Tvarkinga aplinka – gera nuotaika, darbingumas, sveikata“

Prieš pradedant kurti istoriją, paskatinkite mokinius pasidalyti patirtimi: kokios jų pareigos, susijusios su tvarka, yra namuose, kas būna, kai jų neatlieka, o kas, kai atlieka labai gerai (kaip jie drausminami ir skatinami). Aptarkite, kaip mokiniai jaučiasi tvarkingoje ir netvarkingoje aplinkoje. Kurdami istoriją, mokiniai turėtų palyginti tvarkingos ir netvarkingos aplinkos įtaką žmogaus savijautai, santykiams su aplinkiniais ir mokymuisi. Mokiniai gali remtis ne tik siūloma „Pagalba“, bet ir atvejais iš savo patirties. Užduotis padeda ugdytis asmeninę ir socialinę kompetencijas.

 

Užduočių lapas. „Švara“

Užduočių lapą patartina naudoti aiškinantis temos „Švara“ mokymosi objektus. Išnagrinėjus demonstraciją „Kas padeda būti švariam, sveikam ir gražiam“ ir susipažinus su higienos priemonių įvairove, rekomenduojama atlikti 2 ir 3 užduotis. Išnagrinėjus demonstraciją „Tinkamai prižiūrėk rankas, dantis ir veidą“ patartina atlikti 1, 4 ir 5 užduotis. Aptariant šias užduotis svarbu mokiniams paaiškinti, kodėl higienos procedūras reikia atlikti būtent taip. 6 ir 7 užduotys skirtos ugdytis aplinkos tvarkymosi įgūdžius. Atlikdami 8 užduotį mokiniai gali įsivertinti savo asmeninius higienos įgūdžius. Labai svarbu, kad atlikę užduotis mokiniai suprastų, jog asmens higiena ir aplinkos tvarkymosi įgūdžiai yra susiję – tai sudaro švaraus ir tvarkingo žmogaus gyvenimo pamatą.