Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis




Aktyvumas




Švara




Mityba




Jausmai ir bendravimas




Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka




Gamtinė aplinka




Ekstremaliosios situacijos




Eismo aplinka




Pirmoji pagalba




Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2. Mokymosi objektai

Svetainėje yra tokie MO tipai:

  • Demonstracijos – įvairius objektus ar reiškinius vaizduojantys ir aiškinantys MO, parengti naudojant statines ir animuotas iliustracijas, filmuotą medžiagą.
  • Kūrybinė laboratorija – interaktyvūs tiriamieji darbai, minčių žemėlapiai, komiksų ir istorijų kūrimo įrankiai. Kiekvienas tiriamasis darbas turi darbo lapą. Šiame lape mokiniai įrašo atlikto tiriamojo darbo rezultatus ir išvadas.
  • Testai – užduotys žinioms ir gebėjimams patikrinti. Svetainėje pateikiami trijų sudėtingumo lygių užduotys, iš kurių galima sudaryti lengvą, vidutinio sudėtingumo ir sudėtingą testą. Galimi šie testų atlikimo būdai: 

•   savitikra;

•   kontrolinis darbas.

  • Žinynas – abėcėlės tvarka pateikiami trumpi straipsniai apie reiškinius, dėsningumus, naudojamas sąvokas.
  • Užduočių lapai Word formatu pateiktos užduotys, kurias mokiniai gali atlikti klasėje ar namuose.

 

Vienas MO gali priklausyti ne vienai, o kelioms veiklos sritims. Taigi tą patį MO, naršant veiklos sričių sąraše, galima aptikti keletą kartų.

Tituliniame svetainės puslapyje paspaudus po sąrašu „Kiti mokymosi objektai“ esančią nuorodą „Visi mokymosi objektai“ pateikiamas visų svetainėje esančių demonstracijų ir kūrybinės laboratorijos MO sąrašas (su aprašymais ir nuorodomis į objektus).

Temų ir MO sąrašus galima rikiuoti pagal abėcėlę, vertinimą, populiarumą.

Pasirinkus temą, pateikiamas tos temos MO sąrašas:

Grįžti į turinį