Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.3.3. Kartografijos objektas

Šis įrankis suteikia vartotojui galimybę pateiktame žemėlapyje modeliuoti situacijas ir atlikti užduotis, kurti susijusį turinį (sudaryti evakuacijos planus, įkelti sutartinius ženklus bei objektus ir pan.). Pagrindinį langą sudaro keletas atskirų komponentų:

Įrankių juostoje yra šie įrankiai:

Žemėlapio tipo pasirinkimo mygtukai (pavyzdyje žemiau – „Aeronuotrauka“, „Planas“:

Užduoties mygtukas atidaro iššokantį langą su užduoties tekstu:

Spustelėjus mygtuką „Sutartiniai ženklai“, atidaroma biblioteka su visų galimų sutartinių ženklų sąrašu. Pasirinktą sutartinį ženklą į žemėlapį galima įkelti spustelėjus ekrano apačioje esantį mygtuką „Įkelti“ arba du kartus arba du kartus spustelėjus pasirinktą sutartinį ženklą.

Kai sutartinis ženklas įkeliamas į žemėlapį, jis iškarto yra pažymimas. Prie pažymėto sutartinio ženklo atsiranda du valdymo mygtukai:

Pastaba. Sutartinio ženklo vietą galima keisti laikant ant jo nuspaustą kairįjį pelės mygtuką ir tempiant pelę.

 

Legendos įrankis suteikia vartotojui galimybę kurti ir redaguoti sutartinių ženklų sąrašą su pavadinimais.

Įtraukus sutartinį ženklą į lengendą, ši yra išskleidžiama (jeigu buvo suskleista). Taip pat naujai įtrauktas sutartinis ženklas yra iškart pažymimas. Vartotojas klaviatūra gali įvesti sutartinio ženklo pavadinimą. Iš legendos sutartinis ženklas pašalinamas spustelėjus pašalinimo mygtuką (kryžiuką), esantį prie atitinkamo legendos įrašo.

Žemėlapio išsaugojimo mygtuku galima išsaugoti žemėlapį darbinio failo arba pdf formatu. Paspaudus šį mygtuką, atidaromas langas su išsaugojimo būdų pasirinkimais:

Pasirinkus pdf versiją, atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti, ar pdf faile matomas legendos įrankis. Nurodyti reikia todėl, kad šiame formate nėra galimybės išskleisti legendą kaip kartografiniame įrankyje, todėl ji turi būti arba visada matoma, arba niekada nematoma.

Jei žemėlapis išsaugomas darbinio failo formatu, vėliau jį bus galima atdaryti ir redaguoti (panašiai išsaugome Word failus, kad vėliau galėtume juos redaguoti ar pildyti).

Žemėlapio įkėlimo mygtukas suteikia galimybę įkelti anksčiau išsaugotą žemėlapio darbinį failą.

Paspaudus šį mygtuką atidaromas naujas langas. Jame pasirinkus mygtuką „Tęsti“, grįžtama prie šiuo metu redaguojamo žemėlapio, pasirinkus mygtuką „Įkelti“, atsidaro failo pasirinkimo langas, kuriame vartotojas gali rasti ir pasirinkti anksčiau išsaugotą darbinį žemėlapio failą. Atkreipiame dėmesį, kad įkelti reikia toje pat temoje, kurioje žemėlapis buvo išsaugotas.

Grįžti į turinį