Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.3.2. Komiksas

Jei MO susijęs su komikso kūrimu, spustelėjus to MO piktogramą atveriamas komikso pradžios langas.

Į įvesties laukus patenkama spaudžiant klaviatūros klavišą Tab.

Paspaudus myguką „Kurti komiksą“, patenkama į tuščią komikso kūrimo langą.

Paspaudus mygtuką „Įkelti komiksą“, galime įkelti ir redaguoti anksčiau sukurtą komiksą, išsaugotą darbinio failo formatu (kaip tai padaryti, aprašoma toliau).

Komikso pavadinimą ir autoriaus vardą bei pavardę galima redaguoti paspaudus pieštuko mygtuką, esantį lango viršuje kairėje pusėje:

Redagavimo langą galima uždaryti ir paspaudus klaviatūros klavišą Enter.

 

Kiekviena komikso scenos miniatiūra turi tris mygtukus:

Pastaba. Jeigu komikse liko tik viena scena, jos pašalinti negalima.

 

Spustelėjus lango viršuje esantį aplinkų galerijos mygtuką, atveriama komikso aplinkų galerija:

Pastaba. Norint pakeisti komikso scenos aplinką, reikia aplinkų galerijoje pasirinkti naują aplinką.

 

Spustelėjus veikėjų galerijos mygtuką, atveriama komikso veikėjų galerija:

Pastaba. Kiekvienas veikėjas gali būti 4 būsenų.

 

Į komikso sceną įkelto veikėjo valdymo įrankiai:

Pastaba. Į komikso sceną galima įkelti neribotą veikėjų skaičių.

 

Spustelėjus lango viršuje esantį debesėlių galerijos mygtuką, atsidaro komikso teksto debesėlių galerija:

 

Į komikso sceną įkelto teksto debesėlio valdymo įrankiai:

Paspaudus mygtuką „Pagalba“, atsidaro komikso pagalbos langas:

 

Paspaudus lango apačioje mygtuką „Peržiūrėti“, atsiveria langas su visomis komikso scenomis:

Komikso išsaugojimo mygtukas suteikia galimybę išsaugoti komiksą darbinio failo arba jpg formatu.

Paspaudus šį mygtuką, atidaromas langas su išsaugojimo būdų pasirinkimais:

Komiksą, išsaugotą jpg formatu, galima siųsti, spausdinti ir peržiūrėti (kaip įprastas nuotraukas).

Darbinio failo formatu išsaugotą komiksą galima atidaryti ir redaguoti – keisti veikėjus, tekstus ir atlikti kitus veiksmus. Atkreiptinas dėmesys, kad korektiškam darbui su komiksu būtina jį atidaryti toje pat svetainės temoje, kurioje jis buvo išsaugotas.

Grįžti į turinį