Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.1.2. MO skirtukų juosta

MO skirtukų juosta susideda iš šių skirtukų:

  • „Mokymosi uždaviniai“;
  • „Darbo lapas“ – jei MO neturi darbo lapo, šis skirtukas nerodomas;
  • „Patarimai mokiniui“.

 

Mokymosi uždaviniai

Paspaudus skirtuką „Mokymosi uždaviniai“, išskleidžiama lentelė su MO mokymosi uždaviniais:

Mokymosi uždaviniai atitinka gebėjimus, žinias ir supratimą, nustatytus Bendrosiose programose. Tuo galima įsitikinti susipažinus su informacija apie MO (paspaudus nuorodą „Informacija“). Pagal keliamus mokymosi uždavinius sudaryti įsivertinimo kriterijai, kuriuos galima rasti „Temos“ lango apačioje, paspaudus mygtuką „Įsivertinkite“.

 

Darbo lapas

Atliekant interaktyvius tiriamuosius darbus, skaičiavimus, matavimų rezultatus, išvadas galima rašyti „Darbo lapuose“. Paspaudus skirtuką „Darbo lapas“, išskleidžiama lentelė su nuoroda „Parsisiųsti darbo lapą“:

Paspaudus „Parsisiųsti darbo lapą“, į kompiuterį atsiunčiamas Word tipo dokumentas:

Pastaba. „Darbo lapą“ galima atsispausdinti arba pildyti kompiuteryje ir išsaugoti.

 

Patarimai mokiniui

Paspaudus skirtuką „Patarimai mokiniui“, išskleidžiamas langas su MO patarimais mokiniui:

Kiekvieno MO „Patarimuose mokiniui“ nurodoma, į ką atkreipti dėmesį naudojantis MO.

Grįžti į turinį