Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.4.3. Testo sprendimas

Paspaudus testo nuorodą arba savo sukurtų testų bazėje pasirinkus testą ir spustelėjus „Atlikti“, patenkama į testo sprendimo langą:

Pastaba. Atliekant kontrolinio darbo testą nėra galimybės tikrinti kiekvieną užduotį.

Jei baigiasi testo sprendimui skirtas laikas, parodoma apie tai informuojanti lentelė ir testo sprendimas toliau negalimas:

Norint pabaigti testo sprendimą, reikia paspausti mygtuką „Baigti“. Jei atliktos ne visos užduotys, parodoma lentelė:

Atliekant savitikros testą ir patikrinus atliktą užduotį, teisingo atsakymo atveju parodoma lentelė:

Atsakius neteisingai, parodoma tokia lentelė:

Svetainės testų užduotims yra priskirti susiję MO, kurie rodomi žemiau atliekamos užduoties, pagalbos srityje:

Atlikus visą testą ir paspaudus mygtuką „Baigti“, patenkama į testo rezultatų puslapį:

Grįžti į turinį