Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.4.1. Testo sudarymas

Testai pasiekiami paspaudus viršutinio meniu mygtuką „Testai“. Testų puslapio viršuje pateikiama 4 skirtukų juosta:

Jūsų sukurti testai pasiekiami paspaudus skirtuką „Mano testai“:

Paspaudus mygtuką „Kurti naują testą“ arba „Redaguoti“, patenkama į testo kūrimo puslapį:

Paspaudus mygtuką „Išskleisti Bendrąsias programas (2008)“, išskleidžiama užduočių filtravimo (pagal veiklos sritis, temas, gebėjimus ir užduočių tipą) lentelė:

Pastaba. Visi trys filtrai „Veiklos sritys“, „Temos“ ir „Gebėjimai“ yra susieti: padarius pasirinkimus viename filtre, automatiškai kinta pasirinkimų galimybės kituose. Pavyzdžiui, jei pasirenkamas „Gebėjimas“, tai išfiltruojama veiklos sritis, temos ir užduotys, skirtos šiam gebėjimui ugdyti.

Pastabos:

Tvarka, kuria bus įtrauktos užduotys į testo užduočių sąrašą nėra svarbi, nes atliekant testą jos bus pateikiamos atsitiktine tvarka.

Peržiūros režimu užduotį galima tik atlikti, tačiau tikrinti jos nėra galimybės.

 

Šalia užduoties yra nurodomas jos sudėtingumo lygis:

 

„Sudėtingumo lygis“

Galima pasirinkti vieną iš galimų testo sudėtingumo lygių:

 • lengvą;
 • vidutinį;
 • sunkų;

 

Testo sudėtingumo lygis nusako, kokiu santykiu į testą bus įtrauktos lengvos, vidutinės ir sudėtingos užduotys.

 

Pavyzdžiui, sudėtingą testą sudaro 40 % sudėtingų, 40 % vidutinių ir 20 % lengvų užduočių.

Sistema leidžia redaguoti parinktų užduočių sąrašą. Testui sudaryti pasirinkus sudėtingumo lygio santykio neatitinkantį užduočių rinkinį, įspėjama, kad testas neatitinka pasirinkto sudėtingumo lygio.

Tokiu atveju Jūs galite:

 • grįžti ir redaguoti testo užduočių rinkinį;
 • nekreipti dėmesio į testo sudėtingumo lygį ir palikti pasirinktas užduotis;
 • pakeisti užduočių skaičių taip, kad testas atitiktų pasirinktą sudėtingumo lygį. 

Testo užduotis gali būti skirta žinioms ir supratimui arba problemų sprendimo gebėjimams tikrinti (pagal Žmogaus saugos bendrąsias programas ir Sveikatos ugdymo bendrąsias programas, 2012).

 

„Užduočių kiekis“

Nurodomas pageidaujamas užduočių kiekis teste.

Pagal Jūsų nurodytus parametrus sistema gali į testą įtraukti visas svetainėje esančias užduotis, tačiau spręsti pateiks tik nurodytą užduočių kiekį.

Svarbu žinoti, kad:

 • užduotys iš parinkto užduočių sąrašo parenkamos atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į pasirinktą testo sudėtingumo lygį;
 • kiekvieną kartą įjungiant testą, užduotys bus pateikiamos atsitiktine tvarka (net ir per tą pačią pamoką prie skirtingų kompiuterių);
 • užduoties atsakymo variantai kaskart sukeičiami vietomis.

Dėl nurodytų priežasčių tikėtina, kad pateikus spręsti tą patį testą keletui žmonių, kiekvienas testas bus kitoks.

Jei pageidaujate, kad visi testą atliekantys mokiniai gautų tas pačias užduotis, „Užduočių kiekyje“ nurodykite visas į testą įtrauktas užduotis. Tai galite padaryti laukelyje įrašydami įtrauktų užduočių skaičių.

Pavyzdžiui, Jums į testą įtraukus 10 užduočių ir prie „Užduočių kiekio“ užrašius ar slankikliu parinkus 10 užduočių, mokiniams visada bus pateikiamos tos pačios užduotys. Jei į testą įtrauksite 20 užduočių (o prie „Užduočių kiekio“ nurodysite 10 užduočių), tai kiekvieną kartą, įjungiant testą, atsitiktine tvarka bus parenkama 10 užduočių iš 20 įtrauktų. Tai labai patogu kuriant asmeninius (personalizuotus) testus.

 

„Paskirtis“

Galimos šios testo paskirtys:

a) savitikra;

b) kontrolinis darbas.

 

Savitikra

Atlikęs savitikrai skirto testo užduotį mokinys iš karto gali pasitikrinti, ar atsakymas teisingas. Jei atsakymas neteisingas, mokiniui siūloma pasinaudoti susijusiais MO, kur jis gali rasti papildomos informacijos ir pagilinti žinias. Mokinys, išnagrinėjęs susijusius MO, gali iš naujo atlikti užduotį. Išsprendus testą, pateikiama testo sprendimo rezultatų lentelė.

 

Kontrolinis darbas

Atlikęs kontroliniam darbui skirto testo užduotį, mokiniui neparodoma, ar užduotis atlikta teisingai. Tik baigus spręsti testą, pateikiama rezultatų lentelė.

 

Spausdinimas

Testo užduotys pateikiamos spausdinti tinkamu formatu.

Jei vartotojas yra prisijungęs ir sėkmingai užpildo visus reikalingus laukus, jam paspaudus „Saugoti“, parodomas sėkmingo testo išsaugojimo pranešimas:

 

Jei vartotojas yra prisijungęs, bet neužpildo visų laukų ir spaudžia „Saugoti“, testas išsaugomas kaip juodraštis. Gaunamas toks pranešimas:

 

Jei vartotojas yra neprisijungęs ir spaudžia „Saugoti“, jam parodomas pranešimas:

Pastabos:

 • Neprisijungus prie svetainės, išspręsto testo rezultatus galima išsiųsti, atspausdinti ir dalytis su draugais.
 • Jei testą sprendžia neprisijungęs prie svetainės asmuo, jo rezultatai išsaugomi sukūrusio asmens „Mano testo rezultatuose“.

 

Jūsų sukurti testai pasiekiami paspaudus skirtuką „Mano testai“:

Išskleistas testas, paspaudus mygtuką „Plačiau“, atrodo taip:

Paspaudus mygtuką „Kopijuoti“ ar nuorodą prie testo paskirties (pvz., „Kopijuoti kaip kontrolinį darbą“), parodoma lentelė:

Pastaba. Testą tikslinga kopijuoti norint pakeisti jo paskirtį, atlikimo laiką arba kelias užduotis.

Grįžti į turinį