Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.4.2. Užduočių tipai

Kiekvienai temai parengtus testus sudaro 6 skirtingų tipų užduotys:

Sudėlioti elementus į vietas

Šio tipo užduotyse vartotojui yra pateikiamas tekstas, kuriame yra praleistos teksto dalys:

Taip pat „Sudėlioti elementus į vietas“ tipo užduotyse gali būti pateikiamas paveikslėlis, kurio dalims reikia priskirti pavadinimus:

Suporuoti elementus

Šio tipo užduotyse vartotojui yra pateikiamos dėlionės dalys, kurias reikia sujungti:

Taip pat galimos užduotys, kuriose paveikslėliui reikia priskirti atitinkamą tekstą:

Galimos užduotys, kuriose reikia suporuoti tekstą su tekstu:

Sugrupuoti elementus

Šio tipo užduotyse vartotojui yra pateikiama keletas elementų, kuriuos pagal tam tikrus kriterijus reikia suskirstyti į grupes:

Taip pat galimos užduotys, kuriose reikia sugrupuoti paveikslėlius:

Pasirinkti vieną arba kelis teisingus atsakymo variantus

Šio tipo užduotyse pateikiamas klausimas ir keletas atsakymo variantų:

Taip pat galima tokia užduotis, kurios atsakymo variantai pateikiami paveikslėliais:

Pateiktame tekste pele pažymėti raidę, žodį arba keletą žodžių

Šio tipo užduotyse pateikiamas tekstas su praleistais žodžiais:

Sudėlioti elementus eilės tvarka

Šio tipo užduotyse atsitiktine tvarka pateikiami paveikslėliai, kuriuos reikia sudėlioti eilės tvarka. Gali būti, kad pirmas ir paskutinis paveikslėliai jau pateikti sekoje ir reikia sudėlioti tik tarpinius:

Grįžti į turinį