Pasirinkite temą ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai
Sveikatos ugdymas
Poilsis
Aktyvumas
Švara
Mityba
Jausmai ir bendravimas
Žmogaus sauga
Gyvenamoji aplinka
Gamtinė aplinka
Ekstremaliosios situacijos
Eismo aplinka
Pirmoji pagalba
Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Jausmai

Jausmai – santykio su aplinka, kitais žmonėmis ir pačiu savimi išgyvenimas. Pavyzdžiui, Tėvynės, tėvų, brolių, seserų meilės jausmas, dėkingumo, neapykantos, netikrumo, pavydo, baimės jausmas…

Palyginti su emocijomis, jausmai yra gana pastovūs. Emocijos atspindi žmogaus santykį su kai kuriais objektais tam tikru metu ir tam tikromis aplinkybėmis, jie yra trumpalaikiai konkrečios situacijos išgyvenimai. Jausmais žmogus iš aplinkos išskiria tuos reiškinius ir dalykus, kurie jam ypač svarbūs.

Jausmų objektas yra pirmiausia tie reiškiniai ir tos sąlygos, nuo kurių priklauso asmenybei reikšmingi įvykiai. Susiformavę jausmai tampa žmogaus emocijų pamatu. Nuo jų priklauso, kaip vystosi ir kinta mūsų emocijos. Asmenybei bręstant, susidaro jausmų sistema – joje vieni jausmai vyrauja, o kiti lieka nerealizuoti. Vyraujančių jausmų turinys lemia asmenybės kryptingumą. Žmonių jausmai skiriasi savo gilumu, pastovumu ir veiksmingumu.